CZ EN DE

i HEAT ME systém

  innovative & efficient technology

i HEAT ME systém

 

je komplexní produkt kombinující nejefektivnější systémy vytápění, izolace a řízení současnosti.

Součástmi jsou: uhlíkový plošný systém vytápění, tenkostěnná mikroizolace a inteligentní regulace.

 

Nabízíme nejefektivnější, komplexní a komfortní i HEAT ME systém vytápění, s působivými parametry a vynikajícími náklady na pořízení, spotřebu energie, údržbu a servis, a to vše s životností přes 30let!

 

Parametry i HEAT ME systému jsou potvrzeny několikaletými zkušenosti, mnoha realizacemi

po celém světě, a také mj. referenčním měřením, potvrzeným Českým státním zkušebním úřadem

mezinárodně uznávaným Technickým zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.

 

Provádíme komplexní projektové řešení (pro stavební povolení) vlastní realizaci, servis
a v programu HEAT ME financial poskytujeme též i zajímavé financování…

 

V rámci programu HEAT ME - CHANGE, zajišťujeme za daných podmínek výměnu starých
zdrojů vytápění včetně rozvodů za kompletní i HEAT ME systém.

 

Tuto výměnu zajišťujeme bez nutnosti Vaší mimořádné investice.

 

Výměna systémů je pak financována z dosahovaných úspor, tj. z rozdílu plateb za energie

při starém a novém i HEAT ME systému.

 

V programu HEAT ME - MAX nabízíme pro určité systémy outsourcing, kde zákazník (developer, investor, instituce) NEMUSÍ HRADIT POŘIZOVACÍ NÁKLADY NA i HEAT ME systém!

Provozovatel hradí nájemné a spotřebovanou energii. Investice zůstává v majetku HEAT ME,
která zajišťuje servis a údržbu po celou dobu platnosti pronájmu.

 

HEAT ME a.s.,

innovative & efficient heating technology

Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3, Česká republika

IČ: 260 42 665

 

© 2015 HEAT ME, a.s.

+420 734 402 422

 

 

info@heatme.cz