CZ EN DE

izolace

  innovative & efficient technology

IZOLACE

 

HEAT ME - komplexní řešení zateplení aplikací tenkostěnné termoizolační hmoty HM 3003

…a jeho návaznost na ostatní produkty HEAT ME

 

Navrhujeme možnosti snížení prostupu tepla stavebními konstrukcemi, doporučujeme nejvhodnější  způsob k minimalizování jejich ztrát. Zajišťujeme energetický audit, provádíme komplexní realizaci
a s HEAT ME Financial také financování…

 

V současnosti je posledním trendem v oblasti snižování úniku tepla speciální tenkostěnná  hmota,
která obsahuje micro technologii. Naše společnost ji dodává pod názvem HM 3003.

HEAT ME jako jediná společnost prokázala účinnost tenkostěnného materiálu HM 3003 při nezávislém referenčním měření potvrzeném TZÚS Praha, s.p. v reálných podmínkách porovnáním nákladů na vytápění bytů.

 

Na základě této inovativní tenkostěnné povrchové  technologie je prokázáno dosažené úspory ve výši 20 - 30 %  nákladů na vytápění podle podmínek. HM 3003 se aplikuje ve vrstvě 1 mm na vnitřní obvodové zdivo (případně i strop) nebo vnitřní stranu regulovaného materiálu (zeď, plechovou konstrukci, skleněné světlíky atd..)

 

ÚSPORA

 •  efektivně reguluje energetickou náročnost budov
 •  okamžitě snižuje náklady na vytápění i klimatizování
 •  účinně zabraňuje sálání chladu a horka ze stěny do prostoru
 •  omezuje nutnost akumulace celé tloušťky stěny

 

PAROPROPUSTNOST

 •  zabraňuje kondenzaci a vzniku plísní
 •  zdravotně nezávadná

 

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

 •  aplikuje se ve vrstvě 1mm
 •  vhodná pro veškeré materiály a povrchy
 •  jednoduchá aplikace na vnitřní obvodové stěny
 •  unikátní řešení zateplení bez nutnosti zásahu do fasády jediná možnost u historických budov
 •  možnost lokálního využití
 •  povrch nástřiku lze po vytvrdnutí brousit a malovat
 •  otěruvzdorná a do určité míry omyvatelná
 •  široké spektrum využití (stavebnictví, průmysl)

 

Termoaktivní nástřik HM 3003

urychluje náběh požadovaných teplot, zpomaluje jejich únik, efektivně je udržuje

v požadovaném prostředí a vytváří tak úsporu energie.

Aplikací HM 3003 se efektivně snižuje sálání chladu či tepla z konstrukce, a tím se

reguluje konstantní tepelná ztráta uvnitř prostoru.

Zároveň se snižuje nutnost akumulace celé tloušťky obvodového zdiva.

 

Princip a porovnání HM 3003 s klasickými izolanty

Rozdíl mezi mechanizmem sdílení tepla u EPS a termoaktivního nástřiku tvořeného mikrostrukturou dutých skleněných kuliček neumožňuje přímé porovnání vlastností pouze porovnáním součinitele měrné tepelné vodivosti, neboť u termoizolačního nástřiku HM 3003 je mechanizmus sdílení tepla odlišný, a ve větší míře se vedle vedení uplatňuje především sdílení tepla sáláním mezi jednotlivými vrstvami kuliček, kterých je díky jemnozrnné mikrostruktuře značný počet. Vrstva nástřiku HM 3003 má vzduchové dutiny, jak v jednotlivých kuličkách, tak i vzduchové mezery mezi jednotlivými kuličkami, což rovněž dále zvyšuje termoizolační vlastnosti.

 

Zdravotní nezávadnost HM 3003

Termoaktivní nástřik HM 3003 není zdraví škodlivý, nezapáchá, a při vysychání nevylučuje žádné chemické látky. Nevytváří žádný škodlivý odpad a není tak nebezpečný pro životní prostředí.

Pouze při aplikaci nízkotlakým stříkáním, doporučujeme používat ochrannou masku.

HM 3003 je vodou ředitelná.


  

  

 

  

 

 

HEAT ME a.s.,

innovative & efficient heating technology

Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3, Česká republika

IČ: 260 42 665

 

© 2015 HEAT ME, a.s.

+420 734 402 422

 

 

info@heatme.cz