CZ EN DE

O NÁS

 

Název společnosti HEAT ME vyjadřuje základní životní emoce, po kterých  lidstvo touží.

Komfortní  podmínky pro život, které reprezentují  technologie HEAT ME evokují příjemné

osobní pocity tepla, světla, svěžího vzduchu, zdraví a bezpečí.

 

Logo HEAT ME znázorňuje zahřívající sevřené lidské dlaně. Jednotlivé vzájemně propletené dynamické pruhy barev pak vyjadřují vývoj, komplexnost, systematičnost I pohyb společnosti.

Barevnost pak odkazuje na rozličnost  světelného i tepelného vlnění…

 

V HEAT ME se specializujeme na inovativní a efektivní technologie pro život, zejména komplexní systémová řešení pro komplexní vybavení budov. Specialisté naší společnosti neustále sledují
inovativní a efektivní pokročilé technologie v Evropě i ve světě. Z nich pak vybíráme ty nejvíce
perspektivní pro Evropský trh.

 

Na ověřování skutečné efektivity vybraných technologií spolupracujeme se státními, univerzitními
i soukromými  institucemi. Hlavními partnery jsou TZÚS Praha, s.p., Jihočeský vědeckotechnický
park, a.s., měřící společnosti Lighting Test a Energy Consulting Service s.r.o., a další.

 

Naše společnost sama systematicky pracuje na vlastních inovativních technických řešeních
a  technologických zařízeních. Široký a komplexní  rozsah našich činností  odráží vysoké požadavky
na kvalitu a jedinečnost našich významných  zákazníků.

 

Věříme, že osobní přístup celého týmu naší společnosti Vám je, a nadále bude skutečným přínosem.

Rádi se budeme spolupodílet na Vašich projektech.

 

Za celý tým HEAT ME Vám přeji úspěch ve Vašem úsilí.

 

Vladimír Novák

předseda představenstva

 

 

 

HEAT ME a.s.,

innovative & efficient heating technology

Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3, Česká republika

IČ: 260 42 665

 

© 2015 HEAT ME, a.s.

+420 734 402 422

 

 

info@heatme.cz